Jesteś zainteresowany kredytem

Skontaktuj się z nami - wypełnij formularz.
Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy szczegóły naszej oferty.

Kwota kredytu

Okres kredytowania

wyliczona rata + odsetki
10.000
miesięcznie

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w powyższym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Prosimy wybrać rodzaj kontaktu:

Telefoniczny
E-mail
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją administratora danych:

Potwierdzam zapoznanie się z informacją administratora danych

Bank Spółdzielczy w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Wiosny Ludów 6 wpisany pod numerem KRS: 0000058319 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; NIP: 776-00-03-976, uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahentów, które są przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej lub realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Bank informuje ponadto, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do danych osobowych uczestników tych transakcji może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Podstawa prawna: art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 6, jako administratora danych, w celu przesyłania przez Bank informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.